admin

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP Năm học 2019 – 2020 Năm học 2019 – 2020 gồm 52 tuần lễ, bắt đầu từ 12/08/2019 đến 09/08/2020 I. Học kỳ I: 22 tuần, bắt đầu từ ngày 12/08/2019 đến 12/01/2020 Học và thi kết thúc môn 22 tuần: từ ngày …

Đọc tiếp »

XÉT HỌC BỔNG SACOMBANK!!!

XÉT HỌC BỔNG SACOMBANK Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐH Phan Thiết và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. Phòng CTCTSV-QHDN&HTVL thông báo việc tổ chức xét học bổng “Sacombank ươm mầm cho những ước mơ” năm 2019, cụ thể như sau: Đối tượng và tiêu …

Đọc tiếp »

Kế hoạch năm học

Kế hoạch năm học 2015-2016 Kế hoạch nam học 2016-2017Kế hoạch năm học 2017-2018Kế hoạch năm học 2018-2019Kế hoạch năm học 2019-2020 Vui lòng xem file đính kèm bên dưới KH nam hoc_2015-2016_NNDownload KH nam hoc_2016-2017_NNDownload KH nam hoc_2017-2018_NNDownload KH nam hoc_2018-2019_NNDownload KH nam hoc 2019-2020_NNDownload

Đọc tiếp »

Kế hoạch hành động Dài hạn – Trung hạn

Căn cứ vào kế hoạch chiến lược giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030 Khoa Ngoại ngữ xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dài hạn và Trung hạn, bao gồm: Kế hoạch dài hạn giai đoạn 2015-2020Kế hoạch Trung hạn giai đoạn 2015-2018Kế hoạch Trung hạn giai …

Đọc tiếp »

Kế hoạch chiến lược

Căn cứ kế hoạch chiến lược của trường Đại học Phan Thiết giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030; Căn cứ trên tình hình thực tế, khoa Ngoại ngữ xây dựng kế hoạch chiến lược của khoa trong giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030 Vui lòng xem file đính kèm bên …

Đọc tiếp »