Đội ngũ Giảng viên

I. Danh sách Giảng viên cơ hữu khoa Ngoại ngữ năm học 2019-2020

STT HỌ TÊN CHỨC DANH HỌC VỊ, HỌC HÀM
1 Trịnh Thanh Toản Trưởng Khoa Tiến sĩ
2 Trần Thị Quỳnh Lê Phó trưởng Khoa Tiến sĩ
3 Bernard Gravel Giảng viên Tiến sĩ
4 Lý Thị Thu Thủy Giảng viên Tiến sĩ
5 David James Perkins Giảng viên Tiến sĩ
6 Trương Thị Hòa Giảng viên Thạc sĩ
7 Phạm Quỳnh Hoa Giảng viên Thạc sĩ
8 Phan Gia Thịnh Giảng viên Thạc sĩ
9 Từ Thị Tuyết Vy Giảng viên Thạc sĩ
10 Phạm Thị Hải Vân Giảng viên Thạc sĩ
11 Tống Thị Trương Nhung Giảng viên Thạc sĩ
12 Bùi Thị Ngọc Lan  Giảng viên Thạc sĩ
13 Nguyễn Lê Uyên Minh  Giảng viên Thạc sĩ
14 Lê Minh Hằng Giảng viên Thạc sĩ
15 Nguyễn Thị Thùy Linh Giảng viên tập sự  Thạc sĩ

 

II. Danh sách Giảng viên thỉnh giảng khoa Ngoại ngữ năm học 2019-2020

STT HỌ TÊN CHỨC DANH HỌC VỊ, HỌC HÀM
1 Huỳnh Thị Mỹ Duyên Giảng viên Thạc sĩ
2 Lê Hữu Phước Giảng viên Thạc sĩ
3 Nguyễn Thanh Dương Giảng viên Thạc sĩ
4 Nguyễn Thị Dung Giảng viên Thạc sĩ
5 Nguyễn Tiến Huy Giảng viên Thạc sĩ
6 Phạm Thị Hải Trang Giảng viên Thạc sĩ
7 Phạm Trần Phương Quỳnh Giảng viên Thạc sĩ
8 Phan Anh Tuấn Giảng viên Thạc sĩ
9 Huỳnh Hoài An Giảng viên Thạc sĩ
10 Trương Thị Thanh Cảnh Giảng viên Thạc sĩ
11 Nguyễn Trọng Minh Khanh Giảng viên Tiến sĩ
12 Đặng Kim Thanh Giảng viên Thạc sĩ
13 Nguyễn Thanh Dương Giảng viên Thạc sĩ
14 Nguyễn Minh Triết Giảng viên Thạc sĩ
15 Nguyễn Thị Lý Giảng viên Thạc sĩ
16 Nguyễn Xuân Tiến Giảng viên Thạc sĩ
17 Nguyễn Thị Thúy Hồng Giảng viên Thạc sĩ
18 Đinh Xuân Hảo Giảng viên Thạc sĩ
19 Vũ Mạnh Hoan Giảng viên Thạc sĩ
20 Phạm Bình Phương Giảng viên Thạc sĩ
21 Đặng Văn Hùng Giảng viên Tiến sĩ
22 Phạm Thị Thu Thảo Giảng viên Thạc sĩ
23 Nguyễn Nhứt Linh Giảng viên Thạc sĩ
24 Trần Ngọc Diên Khánh Giảng viên Thạc sĩ
25 Phan Thị Hiển Vinh Giảng viên Thạc sỹ
26 Lý Thị Mỹ Hạnh Giảng viên Thạc sỹ
27 Trần Quốc Việt Giảng viên Thạc sỹ
28 Lê Thị Ngọc Hạnh Giảng viên Thạc sỹ
29 Nguyễn Lê Uyên Minh Giảng viên Thạc sỹ
30 Huỳnh Thị Ngọc Trang Giảng viên Thạc sỹ
31 Phan Thanh Tuấn Giảng viên Thạc sỹ
32 Dương Ngọc Giảng viên Thạc sỹ
33 Trương Thị Thanh Cảnh Giảng viên Thạc sỹ
34 Lương Hà Chúc Quỳnh Giảng viên Thạc sỹ