Tầm nhìn

Trường Đại học Phan Thiết phấn đấu đến năm 2030 trở thành đại học có uy tín, chất lượng và sáng tạo; được kiểm định chất lượng quốc gia và khu vực; có mạng lưới quan hệ hợp tác rộng rãi, đa ngành trong nước và quốc tế.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-ĐHPT ngày 02/03/2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đại học Phan Thiết)