Tiêu chí đào tạo

Chương trình đào tạo của chúng tôi: Chúng tôi đã, đang và sẽ luôn chú trọng vào chất lượng đào tạo. Chúng tôi say mê tìm tòi những phương pháp giảng dạy hiện đại và hiệu quả và tiếp cận với nhu cầu thực tiễn của xã hội và chúng tôi quan tâm sâu sắc đến việc chăm sóc sinh viên. Đây là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục của chúng tôi.

Đối tác của chúng tôi: Chúng tôi tìm đến, chúng tôi chào đón và kêu gọi các đối tác là các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động vì đó không phải chỉ là công việc mà thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chúng tôi đến công việc tương lai của sinh viên. Chúng tôi luôn đối xử với nhau một cách tôn trọng và uy tín.

Sinh viên của chúng tôi: Chúng tôi giao lưu, tiếp xúc, tươi cười hướng dẫn, nhiệt tình chỉ bảo với mong muốn nâng cao sự hiểu biết, tinh thông về kiến thức, thuần thục về kỹ năng và điêu luyện về thực hành. Và trên cả đó là sự kết nối nhân văn.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-ĐHPT ngày 02/03/2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đại học Phan Thiết)