Chưa được phân loại

TUYỂN THÀNH VIÊN CLB VÕ THUẬT VOVINAM

HỌC VÕ ĐỂ LÀM GÌ Thực ra, tùy từng cá nhân đều có cảm nhận khác nhau về lợi ích của việc học võ, nhưng lợi ích phổ quát và thực tiễn nhất mà mỗi người có thể cảm nhận được – đặc biệt khi học võ Vovinam – chính …

Đọc tiếp »

Kế hoạch năm học

Kế hoạch năm học 2015-2016 Kế hoạch nam học 2016-2017Kế hoạch năm học 2017-2018Kế hoạch năm học 2018-2019Kế hoạch năm học 2019-2020 Vui lòng xem file đính kèm bên dưới KH nam hoc_2015-2016_NNDownload KH nam hoc_2016-2017_NNDownload KH nam hoc_2017-2018_NNDownload KH nam hoc_2018-2019_NNDownload KH nam hoc 2019-2020_NNDownload

Đọc tiếp »

Kế hoạch hành động Dài hạn – Trung hạn

Căn cứ vào kế hoạch chiến lược giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030 Khoa Ngoại ngữ xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dài hạn và Trung hạn, bao gồm: Kế hoạch dài hạn giai đoạn 2015-2020Kế hoạch Trung hạn giai đoạn 2015-2018Kế hoạch Trung hạn giai …

Đọc tiếp »

Kế hoạch chiến lược

Căn cứ kế hoạch chiến lược của trường Đại học Phan Thiết giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030; Căn cứ trên tình hình thực tế, khoa Ngoại ngữ xây dựng kế hoạch chiến lược của khoa trong giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030 Vui lòng xem file đính kèm bên …

Đọc tiếp »