Thông tin tốt nghiệp

Thông báo xét tốt nghiệp đợt 2_năm học 2018-2019

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa và sinh viên về thủ tục xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2019 như sau: 1/ Đối tượng: Sinh viên đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo Quy định của Trường Đại …

Đọc tiếp »

Thông báo về việc tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2018

Căn cứ kế hoạch tổ chức Hội chợ việc làm và Lễ tốt nghiệp năm 2018 của trường Đại học Phan Thiết, Khoa Ngoại ngữ trân trọng thông báo đến sinh viên đã tham gia xét tốt nghiệp năm 2018 về việc tổ chức Hội chợ việc làm và Lễ tốt …

Đọc tiếp »

Thông báo về việc tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2017

Khoa Ngoại ngữ trân trọng thông tin đến sinh viên kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2017 như sau Thời gian: Ngày 27/10/2017 Địa điểm: Hội trường Công tác chuẩn bị Đăng ký tham dự: Sinh viên liên hệ đăng ký qua email khoa_nngu@upt.edu.vn Nhận áo lễ: ngày 26/10/2017, …

Đọc tiếp »