Check Also

SINH VIÊN NĂM NHẤT THAM QUAN KIẾN TẬP TẠI TRƯỜNG THCS- THPT Lê Lợi (Ngày 02/07/2020)

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn!   Nằm trong chuỗi hoạt động hướng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.