Kế hoạch chiến lược

Căn cứ kế hoạch chiến lược của trường Đại học Phan Thiết giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030; Căn cứ trên tình hình thực tế, khoa Ngoại ngữ xây dựng kế hoạch chiến lược của khoa trong giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030

Vui lòng xem file đính kèm bên dưới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.