Check Also

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN ĐI HỌC LẠI TỪ NGÀY 04/5/2020

Căn cứ Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 về việc hướng dẫn các điều kiện …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.