Thông báo

SINH VIÊN NĂM NHẤT KHOA NGOẠI NGỮ TRUỜNG ĐH PHAN THIẾT SINH HOẠT HƯỚNG NGHIỆP TRƯỚC KHI ĐI THAM QUAN DOANH NGHIỆP & VỀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Sắp tới đây, Khoa Ngoại ngữ sẽ tổ chức chương trình tham quan, trải nghiệm thực tế và tư vấn hướng nghiệp cho toàn thể các em sinh viên năm nhất với mục đích tạo sự kết nối trong công tác đào tạo, hướng nghiệp giữa Khoa Ngoại ngữ trường …

Đọc tiếp »